Privacy policy

1. Doel van het privacybeleid

A.S.Adventure hecht veel waarde aan het recht op privacy en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens op een veilige, betrouwbare, ethische en transparante manier worden verkregen, verwerkt en gebruikt. Uw privacy is belangrijk voor ons. We vinden het fijn dat u erop vertrouwt dat we uw persoonsgegevens zowel zorgvuldig als verstandig zullen gebruiken, in overeenstemming met de beginselen van dit privacybeleid, dat van kracht is wanneer u gebruikmaakt van onze diensten (dit zijn alle activiteiten met betrekking tot onze webshops en fysieke winkels, inclusief de verkoop en verhuur van onze producten).

Dit privacybeleid wil u duidelijk maken welke persoonsgegevens we over u verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen. Verwijzingen naar persoonsgegevens in dit privacybeleid bevatten alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks identificeert, zoals uw voornaam, naam, Explore More nummer, online identifiers, e-mailadres, factuur- en leveringsadres of vorige aankopen.

 

Merk op dat dit beleid samen met andere beleidsmaatregelen en procedures van toepassing is. Het legt voor niemand contractuele of wettelijke rechten vast, maar het is bedoeld om de naleving te verzekeren van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de 'General Data Protection Regulation' of 'GDPR' genoemd).

 

Als uw verwerkingsverantwoordelijke (data controller) bepalen wij waarom en hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Dit privacybeleid schetst welke persoonsgegevens we over u verzamelen (Hoofdstuk 3.1), op welke rechtsgronden we ons baseren om uw persoonsgegevens te verzamelen (Hoofdstuk 3.2), hoe we uw persoonsgegevens beschermen (Hoofdstuk 4), aan wie we uw persoonsgegevens bekendmaken (Hoofdstuk 5), indien nodig buiten de Europese Unie (Hoofdstuk 6). Bovendien bepalen we ook hoelang we uw persoonsgegevens moeten bijhouden (Hoofdstuk 7) en welke maatregelen we nemen om uw persoonsgegevens op het juiste moment veilig en definitief te verwijderen (Hoofdstuk 8).

2. Wie controleert uw persoonsgegevens?

Retail Concepts nv is de controller van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Ons hoofdkantoor bevindt zich in de Smallandlaan 9, 2660 Hoboken, België. Retail Concepts nv is geregistreerd in België onder ondernemingsnummer BE 0416.762.280.

3. Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken

3.1. Persoonsgegevens die we over u verzamelen

Omdat wij dataprivacy zo belangrijk vinden, willen we open en transparant blijven over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. A.S.Adventure zal uw persoonsgegevens alleen verzamelen wanneer dat nodig is in het kader van onze diensten.

 

Afhankelijk van uw gebruik van onze diensten en onze websites kunnen wij dan ook volgende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken en bekendmaken (m.a.w. verwerken): uw contactgegevens, zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer. We kunnen ook informatie over betalingen, kredieten en bestellingen verzamelen. Als u reeds een Explore More account hebt, verzamelen en verwerken we bovendien andere informatie die u identificeert of die kan worden gebruikt om u te identificeren voor de levering van onze diensten en van A.S.Adventure producten. Dat kan gaan om uw Explore More nummer, uw geboortedatum, uw vorige aankopen en winkelvoorkeuren en uw surfgedrag op onze websites. We nodigen u uit om de volgende hoofdstukken te lezen voor meer informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

 

Ook al worden we technisch gezien als 'data controllers' (verwerkingsverantwoordelijken) beschouwd, toch blijft de uiteindelijke controle over uw persoonsgegevens steeds in uw handen. Indien u ons een bewijs van uw echte identiteit geeft, hebt u het recht om toegang te vragen tot een kopie van de persoonsgegevens die we momenteel over u bijhouden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om informatie te krijgen over de verwerking, ook over de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden. Wanneer u een fout in uw persoonsgegevens opmerkt, kunt u ons ook vragen om de foutieve persoonsgegevens te corrigeren of om uw persoonsgegevens te vervolledigen. Vervolgens zullen wij alle derden aan wie we uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt, op de hoogte brengen, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens ook bij hen helemaal juist zijn. Wanneer dat technisch haalbaar is, hebt u het recht om te vragen dat A.S.Adventure uw persoonsgegevens doorstuurt naar een andere onderneming van uw keuze. 

3.2. Rechtsgronden voor de verwerking

Volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving mogen persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt op basis van een beperkt aantal rechtsgronden. Bij A.S.Adventure baseren we ons op een van de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

  1. noodzaak voor de uitvoering van een contract met u (bv. wanneer u producten bij ons koopt);
  2. wettelijke verplichting waaraan A.S.Adventure is onderworpen (bv. wanneer we uw betalingsgegevens behandelen);
  3. legitieme belangen van A.S.Adventure (bv. wanneer we u marketingmails sturen over producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u reeds bij ons hebt gekocht);
  4. uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming (bv. wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven via uw marketingvoorkeuren of wanneer u deelneemt aan een wedstrijd).

3.3. Het maken van een Explore More account

Wanneer u één van onze webshops of fysieke winkels bezoekt, heeft u de mogelijkheid om een individueel Explore More account aan te maken. Bij een aankoop in onze webshop wordt er automatisch een Explore More account aangemaakt. Met een dergelijk account kunt u genieten van een meer gepersonaliseerde ervaring en van verschillende voordelen, zoals snel uitchecken doordat A.S.Adventure uw factuur- en leveringsadres, betalingsgegevens en leveringsvoorkeur automatisch ingeeft.

 

Om een Explore More account aan te maken, moet u uw persoonlijke e-mailadres opgeven als login, evenals uw voornaam en naam. Bovendien kunt u ook uw geslacht, taalvoorkeuren, verjaardag, postadres voor de factuur en de levering en uw telefoonnummer vermelden. Wanneer u een Explore More account aanmaakt, heeft u de mogelijkheid om in uw account uw marketingvoorkeuren te beheren.  

 

We verwerken persoonsgegevens voor deze doeleinden omdat het in ons legitiem belang is om diensten te leveren aan onze klanten. De GDPR verleent u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door A.S.Adventure. Dit betekent dan wel dat we niet langer in staat zullen zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, maar we kunnen uw persoonsgegevens nog steeds bijhouden tot u ons uitdrukkelijk vraagt om ze te wissen.

 

3.4. Het kopen van producten via onze website

Als u producten koopt in onze webshops, zal  A.S.Adventure uw persoonsgegevens opvragen om uw betalingen te beheren, uw bestellingen te verwerken en ervoor te zorgen dat de producten die u hebt gekocht, door onze externe pakjesbezorgers op het juiste adres worden afgeleverd.

 

Wanneer u via onze websites producten wilt kopen, zal A.S.Adventure persoonsgegevens zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, Explore More nummer, telefoonnummer, factuur- en leveringsgegevens en beperkte informatie over uw betaalkaart verzamelen. We verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van ons contract met u.

 

Het is ook mogelijk dat we andere persoonsgegevens, zoals uw navigatie- en surfgedrag, moeten verwerken. Daarbij is het dan bijvoorbeeld onze bedoeling om items te bewaren in uw winkelmandje of u relevante productaanbevelingen of suggesties op maat te geven. Bovendien kunnen we dankzij de verwerking van deze persoonsgegevens uw aankoopgeschiedenis bijhouden, bijvoorbeeld wanneer u van idee verandert na uw aankoop, of wanneer u een product moet retourneren in overeenstemming met het toepasselijke retourbeleid.

3.4[bis]. Personal shopping

In het kader van onze dienstverlening “personal shopping” zal A.S.Adventure de voorkeuren die u ons via de online vragenlijst verstrekt, verwerken in combinatie met uw klantgegevens (naam, voornaam, contactgegevens, klantenkaartnummer, e-mail adres en aankoophistoriek), zodat één van onze adviseurs u een gepersonaliseerde, handmatig samengestelde winkelmand kan voorstellen. Voor deze verwerking berust A.S.Adventure op de noodzaak om op uw verzoek, met name de antwoorden op de personal shopping vragenlijst, de nodige maatregelen te nemen voor de sluiting van een aankoopovereenkomst. A.S.Adventure zal uw antwoorden en voorkeuren uitsluitend voor het hierboven uiteengezet doeleinde verwerken, zonder automatische besluitvorming of profilering voor marketingdoeleinden. We zullen uw gegevens bovendien niet langer bewaren dan noodzakelijk om uw gepersonaliseerde winkelmand samen te stellen.

 

Wanneer u via onze websites de voorgestelde producten wenst te kopen, zal A.S.Adventure uw persoonsgegevens verwerken zoals bepaald in sectie 3.4, voor het uitvoeren van ons contract met u.

3.5. Marketingmails en nieuwsbrieven

Sommige van onze klanten vinden het echt fijn om nieuwsbrieven over onze nieuwste producten en diensten te krijgen. We begrijpen echter dat dit niet voor iedereen zo is. Daarom is de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Dit betekent dat we u nooit marketingcommunicatie zullen sturen als u dat niet op prijs stelt, tenzij u reeds producten bij ons hebt gekocht.

 

Als u nieuwsbrieven over onze nieuwste producten en diensten wenst, kunt u intekenen op onze nieuwsbrieven per e-mail via onze websites. In dat geval zullen we uw e-mailadres verwerken. Als u al lid bent van het programma Explore More, kunt u uw bestaande marketingvoorkeuren wijzigen met behulp van uw accountinstellingen om zo meer gepersonaliseerde nieuwsbrieven te ontvangen. In dat geval verwerken we de persoonsgegevens die werden verstrekt met betrekking tot uw Explore More account, zoals uw naam, e-mail- en postadres, leeftijd, aankoopgeschiedenis en surfgedrag op onze websites.  

 

Zodra u bent ingeschreven, kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering door A.S.Adventure of door een van de externe ontvangers met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, op voorwaarde dat we uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen. Als we uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor dat doel door contact op te nemen met onze data protection officers. Hun contactgegevens vindt u hierna. Dit brengt geen extra kosten met zich mee.

3.5[bis]. Mail ‘Je gewenste artikel is weer beschikbaar’

In het kader van onze dienstverlening om u op de hoogte te houden van de beschikbaarheid van onze producten zal A.S.Adventure het opgegeven emailadres enkel gebruiken om u te informeren dat het gewenste artikel terug beschikbaar is. Het emailadres wordt niet gebruikt voor marketing en andere commerciële doeleinden alsook niet gedeeld met derde partijen. De gegevens die werden opgegeven bij deze aanvraag worden bewaard voor een termijn van 6 maanden. Daarna verwijderen we alle gegevens.

3.6. Informatie die we in onze winkels verzamelen

Wanneer u producten koopt in onze winkels, kunnen we persoonsgegevens zoals uw naam, contactgegevens en beperkte betalingsgegevens verwerken, omdat deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u.

 

Als u reeds een account hebt, kunnen we informatie over uw vorige online- en winkelaankopen gebruiken. Deze informatie helpt ons immers om aankopen gemakkelijker te maken, betalingen te verwerken, retourzendingen te beheren en komt ook marketingdoeleinden ten goede. We verwerken persoonsgegevens voor deze doeleinden omdat het in ons legitiem belang is om inzichten te verkrijgen over onze klanten die onze producten kopen, zowel in de winkels als in de webshops.

 

Aangezien we uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen, kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering door A.S.Adventure of door een van de ontvangende derden met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld. Daartoe neemt u contact op met onze data protection officer op het e-mailadres dat onderaan dit beleid vermeld staat.

3.7. Events en wedstrijdformulieren

A.S.Adventure organiseert regelmatig wedstrijden voor onze klanten. Omdat we de deelnemers moeten identificeren en contact moeten opnemen met de winnaars, hebben we uw contactgegevens en uw leeftijd (om te controleren of u wettelijk mag deelnemen) nodig, evenals alle andere extra informatie die u eventueel aan ons wilt meedelen. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, zodat ze prijzen kunnen bezorgen en de levering kunnen opvolgen.

 

Daarnaast organiseert A.S.Adventure ook events in samenwerking met derden. Wanneer u zich inschrijft voor die events, verwerken wij uw contactgegevens voor uitnodigingen en aanwezigheidslijsten, op basis van de uitvoering van een contractuele relatie. A.S.Adventure zal in geen geval uw persoonsgegevens verkopen aan de derden met wie we samenwerken.

 

De GDPR verleent u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door A.S.Adventure of door een van de ontvangende derden met wie we uw persoonsgegevens voor dit doel hebben gedeeld. Dit betekent dan wel dat we niet langer in staat zullen zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, maar we kunnen uw persoonsgegevens nog steeds bijhouden tot u ons uitdrukkelijk vraagt om ze te wissen.

3.8. Klantendienst

We hebben er een legitiem belang bij om ervoor te zorgen dat er snel en doeltreffend technische ondersteuning wordt verleend en dat klachten en verzoeken met betrekking tot productgaranties snel en doeltreffend worden afgehandeld. Daartoe kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, contactgegevens, Explore More nummer, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer (bv. voor terugbetalingen), aankoopgeschiedenis en browsingactiviteiten. Wanneer u contact hebt opgenomen met onze klantenondersteuning via de sociale media, kunnen we ook bepaalde informatie over uw social media account verwerken.

 

U hebt het recht om A.S.Adventure toegang te vragen tot een kopie van de persoonsgegevens die we momenteel over u bijhouden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om informatie in te winnen over de verwerking, ook over de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden. Wanneer u een fout in uw persoonsgegevens opmerkt, kunt u ons vragen om de foutieve persoonsgegevens te corrigeren of om uw persoonsgegevens te vervolledigen. In dat geval zullen wij alle derden aan wie we uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt, op de hoogte brengen, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens ook bij hen helemaal juist zijn.

3.9. Testprogramma eindgebruikers

Om zeker te zijn dat we relevante inhoud, functionaliteiten en concepten ontwikkelen voor onze gebruikers, hebben we een gericht testprogramma opgestart. Na inschrijving in het programma, vragen we de ingeschreven gebruikers op regelmatige basis om vrijblijvend deel te nemen aan specifieke tests van nieuwe designs van de website, nieuwe functionaliteiten of nieuwe concepten voor onze winkels. Deze tests vinden zowel online als offline plaats, in een persoonlijk interview (virtueel of face-to-face) of in een interactieve sessie in een demo- of testomgeving.

 

Om te garanderen dat we jou betrekken in relevante tests en om de waarde van de gedetailleerde testsessies optimaliseren, willen we jou wat beter leren kennen.
We beginnen met de basis – jouw contactgegevens. Daarna stellen we je graag wat meer persoonlijke vragen om je te betrekken bij zo relevant mogelijke tests en om feedback te verzamelen van een divers publiek op basis van leeftijd, geslacht, gezins- of thuissituatie, opleiding en winkelervaringen. Deze informatie wordt enkel gebruikt in de context van de tests, om het juiste testpubliek te bepalen en om bij de resultaten en de rapportering ervan rekening te houden met de diversiteit van de deelnemers aan de tests. De informatie die we verzamelen wordt in geen enkel geval gebruikt in onze commerciële omgeving.

 

Om alle relevante input van de tests te capteren, nemen we alle interviews en alle gebruikerssessies op. We registeren ook de gebruikerssessies op de testtoestellen, het beeld dat met de camera wordt opgenomen en de geluiden die met de microfoon worden geregistreerd.

 

Al deze informatie wordt opgeslagen en verwerkt in samenwerking met zorgvuldig geselecteerde partners en de informatiesystemen en applicaties die zij aan ons ter beschikking stellen. We hebben overeenkomsten met alle leveranciers en garanderen op die manieren dat die partijen zich houden aan onze standaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Als de gegevens verwerkt worden buiten de EU, zorgen we ervoor dat de nodige maatregelen genomen zijn om de bescherming van gegevens te verzekeren conform de toepasselijke regelgeving.

 

De gegevens die we opslaan en verwerken tijdens de tests worden opgeslagen zolang die gegevens relevant zijn voor die testperiode. Dat betekent dat we de gegevens na de test bewaren tot we klaar zijn met de ontwikkeling van het design, de functionaliteit of het concept of tot we beslist hebben om er niet mee verder te gaan.

4. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

A.S.Adventure stelt alles in het werk om te zorgen voor een legale, eerlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens. Bijgevolg zullen we uw persoonsgegevens enkel gebruiken als we daar een geldige reden voor hebben en op voorwaarde dat u op voorhand werd geïnformeerd over de verwerkingsdoeleinden, meer bepaald op het ogenblik dat we uw persoonsgegevens verzamelden.

 

Bovendien garandeert A.S.Adventure dat elke verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot wat nodig, geschikt en relevant is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld. Wanneer dit mogelijk en technisch haalbaar is, zal A.S.Adventure geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gebruiken, bv. voor doeleinden met betrekking tot onze interne statistieken en financiële rapportage.

 

Omdat wij de bescherming van uw persoonsgegevens van het allergrootste belang vinden, besteedt A.S.Adventure ook veel aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens en van de systemen waarin ze zijn opgeslagen. We hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen vastgelegd en ingevoerd tegen ongeoorloofde toegang, illegaal gebruik, onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging. Zo heeft A.S.Adventure er alle vertrouwen in dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt op een strikte 'need to know'-basis, waar en wanneer gepast en noodzakelijk.

 

We zijn er ons ten volle van bewust dat bedreigingen evolueren en diversifiëren en we willen uw vertrouwen graag nog heel lang behouden. Daarom herzien en actualiseren we onze veiligheidsmaatregelen en -infrastructuur zodat we de operationele risico's kunnen beperken en onze veiligheidsprogramma's op het niveau van de meest recente industrienormen en beste praktijken kunnen houden.

5. Externe partijen met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen

Wanneer dat relevant en noodzakelijk is voor het doel van de verwerkingsactiviteit, kan het soms nodig zijn dat we uw persoonsgegevens bekendmaken aan andere relevante organisaties die er kennis van moeten nemen (de zogenaamde 'ontvangende derde partijen'), op basis van ons legitiem belang.

 

Om meer inzicht te krijgen in uw interesses en voorkeuren en om u relevantere reclameboodschappen te kunnen sturen, kunnen we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met ondernemingen gespecialiseerd in gegevensanalyse en met adverteerders, op basis van ons legitiem belang. Bovendien kunnen we bepaalde van uw persoonsgegevens delen met externe partijen wanneer u ons feedback en beoordelingen over onze producten of onze service geeft.

 

We moeten bepaalde van uw persoonsgegevens ook delen met pakjesbezorgers, bijvoorbeeld wanneer u online een product bestelt, en met financiële instellingen om uw betalingsgegevens te controleren, op basis van de uitvoering van een contract.

 

Elke keer dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, valt dit onder strikte gegevensverwerkingsovereenkomsten, waarbij A.S.Adventure de verwerkingsverantwoordelijke blijft en de betrokken derden optreden als verwerkers. A.S.Adventure beperkt de toegang en overdracht van uw persoonsgegevens tot betrouwbare ontvangende derde partijen die een geschikt niveau van gegevensbescherming kunnen aantonen. Bovendien moeten deze ontvangende derde partijen alle persoonsgegevens vernietigen of teruggeven aan A.S.Adventure na het einde van de dienstverlening met betrekking tot de verwerking en moeten ze bestaande kopieën vernietigen, tenzij het wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens bij te houden.

6. Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

Voor zover uw persoonsgegevens moeten worden doorgegeven vanuit de Europese Economische Ruimte naar een land buiten de EER dat geen passende gegevensbescherming biedt, zullen passende maatregelen worden genomen om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met normen die gelijkwaardig zijn aan de normen van dit privacybeleid. A.S.Adventure blijft met andere woorden aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal de nodige maatregelen nemen om de verwerking ervan te beschermen door te steunen op bijvoorbeeld het EU-VS-privacyschild.

7. Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij

Als algemene regel houdt A.S.Adventure uw persoonsgegevens slechts bij zolang dit nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld. Die noden kunnen echter variëren voor verschillende gegevenstypes in de context van verschillende producten. Daarom kunnen de daadwerkelijke bewaartermijnen aanzienlijk uiteenlopen. Bovendien zijn er wetten en regelgevingen van toepassing die ook minimale bewaartermijnen voor persoonsgegevens vastleggen.

 

A.S.Adventure zal er steeds voor zorgen dat u op de hoogte wordt gebracht van de criteria die worden gebruikt om de daadwerkelijke bewaartermijn en de onderliggende redenen ervoor te bepalen. Die hangen af van de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een contractuele relatie met u of op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, of we de persoonsgegevens verwerken voor uw eigen legitieme belang, en of A.S.Adventure wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode bij te houden om te voldoen aan specifieke wettelijke verplichtingen.

 

Voor algemene gegevens van een klant zal die bewaartermijn liggen op 7 jaar na de laatste bestelling, tenzij er nog actief engagement is van de klant ten opzichte van ons door het lezen van (en klikken op links in) nieuwsbrieven. 

8. Hoe we uw persoonsgegevens wissen

In bepaalde omstandigheden en op voorwaarde dat u ons een bewijs van uw echte identiteit geeft, kunt u uw recht uitoefenen om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist en dat wij ontvangende derde partijen aan wie we uw persoonsgegevens hebben verstrekt, op de hoogte brengen van dit verzoek. Gelieve er rekening mee te houden dat dit enkel mogelijk is in de mate dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel (i), als de verwerking gebaseerd was op uw toestemming en u die introk (ii) of wanneer u reeds bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking op basis van ons legitieme belang (iii).

 

Behalve wanneer we een kopie van uw persoonsgegevens moeten bijhouden voor statistische doeleinden, om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (bv. in verband met de garantieperiode die van toepassing is op producten die door A.S.Adventure) werden verkocht) of voor zover we wettelijk verplicht zijn om een kopie van uw persoonsgegevens bij te houden, kunt u erop vertrouwen dat A.S.Adventure uw persoonsgegevens ofwel veilig zal verwijderen ofwel voorgoed zal anonimiseren zodra we hebben voldaan aan het oorspronkelijke verwerkingsdoel en wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens bij te houden.

9. Uw rechten als datasubject

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar dpo@asadventure.com

 

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop we uw verzoek hebben behandeld, hebt u het recht om te verzoeken dat ons gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt en om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in uw land van woonplaats. Ook al hopen we oprecht dat dit niet nodig zal zijn. 

 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:

 

Belgium

Autorité de protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit

Rue de la Presse 35 / Drukpersstraat 35

1000 Bruxelles / 1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00

Fax +32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Cookie-instellingen voor de beste online A.S.Adventure-ervaring

A.S.Adventure maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.