Maatschappelijk ondernemen

A.S.Adventure draagt “maatschappelijk ondernemen” hoog in het vaandel en stelt daarbij mens en milieu centraal in elke schakel van het bedrijf.

Eerlijk handelen

Eerlijk handelen is de norm. A.S.Adventure is een multi-merken store met meer dan 200 merken in het assortiment. Wij bevragen onze leveranciers naar hun gedragscodes. Merken wij hierin eender welke onregelmatigheid, wordt elke verdere samenwerking stopgezet. Deze afspraak staat ook zeer duidelijk in onze algemene aankoopvoorwaarden vermeld.

 

Voor de outdoor -en travel collectie “Ayacucho®” coördineert A.S.Adventure zelf de productie. Al de partners en leveranciers van Ayacucho® moeten de BSCI- code onderschrijven (Business Social Compliance Initiative).

 

BSCI is een initiatief van een Europees platform van handelaren, industriëlen en importeurs en is een kwalificatie-en auditsysteem voor de toepassing van sociale normen bij ondernemers. We vinden er dus verplichtingen in terug zoals de eerbied voor de nationale en internationale wetten, het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling, het verbod op discriminatie, de plicht om het wettelijke minimumloon te respecteren of zelfs te overschrijden (een verschil met SA8000, dat vaak een hoger bestaansminimum voorschrijft in de ontwikkelingslanden) en onder meer het verbod op kinderarbeid en dwangarbeid. De code houdt ook rekening met de milieuproblematiek, met criteria voor afvalbeheer, de behandeling en opruiming van chemische producten en andere gevaarlijke stoffen, en de behandeling van uitstoot en lozingen van afvalwater. De audits worden uitgevoerd door onafhankelijke controle-instanties die door BSCI erkend zijn.

 

Samenwerking met Schone Kleren (SKC) 
A.S.Adventure zit regelmatig rond de tafel met de verantwoordelijken van de Schone Kleren-campagne. SKC lijkt echter eenzijdig te geloven in de Fair Wear Foundation in tegenstelling tot A.S.Adventure dat overtuigd is van de doeltreffendheid van het BSCI audit-systeem. Dus alhoewel A.S.Adventure ook heel wat merken aanbiedt aangesloten bij Fair Wear Foundation, ervaart Schone Kleren de BSCI strategie van A.S.Adventure als minder sterk. Voor A.S.Adventure is dit echter een weinig relevante discussie omdat wél degelijk gelijke doelstellingen worden nagestreefd. Overigens, er zijn naast Fair Wear Foundationen BSCI nog tal van andere labels gangbaar zoals Blue Sign, Oko-Tex, FLA,…

Denk aan het milieu

 A.S.Adventure denkt aan de bescherming van een gezond leefmilieu. Om dit kracht bij te zetten werken we nauw samen met 3 groene doelen Natuurpunt, Natagora en Cool Earth. Daarnaast proberen we door middel van verschillende ingrepen (klein & groot) te werken aan onze ecologische voetafdruk als bedrijf:

  • A.S.Adventure folders worden gedrukt op FSC en PEFC-gecertifieerd papier. Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor (onder meer) het papier en papierproducten afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. De grondstof (pulp) is dus niet afkomstig uit bos met hoge natuurwaarden ('oerbos') en ook niet van plantages waarvoor tropisch regenwoud heeft moeten wijken.
  • A.S.Adventure motiveert haar klanten om herbruikbare tassen te gebruiken
  • Dankzij een economische verlichting tracht A.S.Adventure het energieverbruik te verminderen
  • Afval wordt zorgvuldig gerecycleerd en gesorteerd
  • Alle A.S.Adventure medewerkers kregen een drinkfles om zo de afvalberg (kartonnen bekers) te reduceren
  • Het hout gebruikt bij de winkelinrichting is FSC-gecertifieert
  • A.S.Adventure maakt geen gebruik van in het wild voorkomende diersoorten zoals roofvogels en uilen in haar communicatie. Hiermee schaart A.S.Adventure zich achter het standpunt dat deze dieren niet thuishoren in gevangenschap of als commercieel middel ingezet mogen worden. A.S.Adventure heeft zich voor deze visie laten inspireren door de campagne van Vogelbescherming Vlaanderen: “Alleen uilen kopen echte uilen”.

Over de grenzen heen

Elk verkocht Ayacucho® product levert nieuwe fondsen op voor de projecten van Solid International in Ayacucho, Peru.

Solid International is een een private stichting die in 2000 werd opgericht door Belgische ondernemers om ervaringen en knowhow uit het bedrijfsleven ten dienste te stellen van kansarmen wereldwijd. Na enkele jaren werd besloten om zich te gaan concentreren op één regio, Ayacucho, een onherbergzame regio midden in het Andesgebergte in Peru om zo meer impactvol te kunnen werken. Solid International onderschrijft het recht van elk individu op een menswaardig bestaan en wil het kader creëren waarin de kansen geboden worden om dit te bereiken.

Lees meer over Ayacucho 

Rode Kruis

Lichtbeschadigde goederen die niet meer in het verkoopscircuit kunnen opgenomen worden, schenkt A.S.Adventure aan het Rode Kruis.

“De goederen die het Rode Kruis van A.S.Adventure ontvangt worden verdeeld over de verschillende opvangcentra voor asielzoekers van Rode Kruis Vlaanderen. In deze centra worden asielzoekers opgevangen, afkomstig uit heel de wereld, maar vooral uit conflictgebieden. Zij komen hier vaak aan met weinig of geen reservekledij en worden door ons van kledij voorzien.

 

Deze kledij is vaak tweedehandskledij die door mensen bij ons wordt binnengebracht. Helaas is deze vaak niet helemaal aangepast aan ons publiek: wij krijgen zo bvb weinig aangepaste kledij voor jongeren en volwassen jonge mannen terwijl deze wel in grote mate aanwezig zijn in onze centra. Ook goede schoenen en jassen hebben wij absoluut te weinig.

 

De giften van A.S.Adventure betekenen dan ook een absolute meerwaarde om onze bewoners van aangepaste kledij te voorzien. Zeker voor jongeren die school lopen, kan de kledij die ze dragen al een verschil maken naar hoe ze gepercipieerd worden door medestudenten. En in de winter kunnen beschikken over een goede jas en goede schoenen is een absolute meerwaarde voor iemand die uit Afrika komt en niet echt vertrouwd is met onze weersomstandigheden.

 

Wanneer we rugzakken ed ontvangen worden deze vooral gebruikt voor jongeren die op kamp gaan, of in het kader van collectieve uitstappen.

 

Wij zijn dan ook zeer blij met de giften van A.S. Adventure!”

 

Michel Dumont, Manager Externe Relaties Rode Kruis